Test profesionalne orijentacije

Obično pokušavamo da započnemo karijeru i rad u okruženju koje nam omogućava da u potpunosti pokažemo naše sposobnosti i ostvarimo ciljeve. Radeći posao koji odgovara našim mogućnostima, mi smo srećniji.

Nadamo se da je test od pomoći i da ćete bolje upoznati sebe i svoje karakteristike.

Molimo pokušajte ocenite sebe u odnosu na kvalitete/karakteristike dole, kao što sledi:

0 = Uopšte me ne opisuje

1 = Teško je reći

2 = Opisuje me, ali veza je slaba

3 = Opisuje me veoma dobro

 
jedinstven
savestan
strpljiv
ambiciozan
jednostavan
analitičan
 
osećajan
uredan
kooperativan
hrabar
praktičan
kritičan
 
emocionalan
konvencionalan
tolerantan
željan pažnje
iskren
nezavisan
 
tvrdoglav
poslušan
druželjubiv
dominantan
poverljiv
pametan
 
maštovit
poslušan
koristan
odlučan
praktičan
logičan
 
idealist
radan
pozitivan
energičan
redovan
precizan
 
inovativan
tačan
pun razumevanja
željan pobede
skroman
pažljiv
 
entuzijastičan
proračunat
nežan
optimističan
uporan
racionalan
 
kreativan
odgovoran
otvoren
društven
smiren
radoznao
 
originalan
običan
taktičan
samouveren
ekonomičan
duhovit