Test povolania

Zvyčajne sa snažíme začať kariéru a prácu v prostredí, ktoré nám umožňuje plne realizovať naše schopnosti a dosiahnuť naše ciele. Tým, že robíme prácu, ktorá nám vyhovuje, tiež inklinujeme byť šťastnejší.

Dúfame, že test bude užitočný pre získanie lepšieho pochopenia seba samého a svojich vlastností.

Prosím skúste ohodnotiť svoje kvality a charakteristiky podľa kľúča dole::

0 = Vôbec ma to nevystihuje

1 = Ťažko povedať

2 = Trochu ma to vystihuje

3 = Vystihuje ma to veľmi dobre

 
jedinečný
plniaci si povinnosti
trpezlivý
ambiciózny
jednoduchý
analytický
 
citlivý
poriadkumilovný
spolupracujúci
odvážny
praktický
kritický
 
emocionálny
konvenčný
tolerantný
snaha na seba upútať pozornosť
čestný
nezávislý
 
tvrdohlavý
poslušný
priateľský
dominantný
dôverčivý
múdry
 
nápaditý
poddajný
nápomocný
rozhodný
zainteresovaný
logický
 
idealista
usilovný
pozitívny
energický
obyčajný
dochvíľny
 
inovačný
precízny
chápavý
súťaživý
skromný
zamyslený
 
nadšený
vypočítavý
jemný
optimistický
vytrvalý
rozumný
 
kreatívny
zodpovedný
komunikatívny
spoločenský
tichý
zvedavý
 
originálny
systematický
taktný
sebavedomý
úsporný
vtipný