Karjääritest

Enamasti valime karjääri ja töö, mis võimaldab meil täielikult rakendada oma võimeid ning saavutada individuaalseid eesmärke. Tehes tööd, mis vastab meie võimetele, tunneme ennast ka õnnelikumana.

Me loodame, et antud test aitab Sul endas paremini selgusele jõuda.

Palun ürita ennast võrrelda allpool toodud omaduste/iseloomudega:

0 = See ei kirjelda mind üldse

1 = Raske öelda

2 = See kirjeldab mind, aga side ei ole tugev

3 = See kirjeldab mind väga hästi

 
omapärane
kohusetruu
kannatlik
auahne
lihtne
analüüsiv
 
erk, tundlik
korda armastav
koostöövalmis
julge
praktiline
kriitiline
 
tundeline
tavasid järgiv
salliv
tähelepanu ihkav
aus
sõltumatu
 
põikpäine
kuulekas
sõbralik
valitsev
usaldav
taibukas
 
fantaasiarikas
sõnakuulelik
abivalmis
kiire otsustaja
asjalik
loogiline
 
idealistlik
usin
positiivne
energiline
tavaline
täpne
 
uuenduslik
plaanipärane
mõistev
võidujanuline
tagasihoidlik
arutlev
 
entusiastlik
kaalutlev
hell, soe
optimistlik
visa
ratsionaalne
 
loominguline
vastutustundlik
seltsiv, jutukas
suhtlemisaldis
rahulik
teadmishimuline
 
isikupärane
reeglipärane
taktitundeline
enesekindel
kokkuhoidlik
teravmeelne